Instituto de Educación Secundaria  LEIXA
Calle San Pedro de Leixa, s/n 15405 Ferrol (A Coruña)
Tel: 881 93 81 25
Fax: 881 93 81 32

ies.leixa@edu.xunta.es
http://www.iesleixa.es

Usuario Contraseña
SANIDAD
INFORMACIÓN BECAS
A Fundación Universidade de A Coruña (FUAC) dispón de uns programas de prácticas en empresa dirixidos a titulados de Formación Profesional que conseguiran o título nos últimos 3 anos.
 
Condicións:
- Ser galego/a ou fillo/a de emigrantes galegos 
- Ser residente en Galicia
- Estar estudando ou ter obtido o título nalgunha institución académica galega
 
Información completa en: www.fundacion.udc.es 
 
 
 
 
 
PUBLICADAS BASES DE LA 2.ª CONVOCATORIA, DE CARÁCTER PERMANENTE, PARA LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE MOVILIDAD LEONARDO DA VINCI "PRÁCTICAS DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA EN EMPRESAS ALEMANAS - PRÁXIDE" (21 de abril de 2014)
 Mais información en:       http://www.dicoruna.es/

 

PROGRAMA DE BECAS FEUGA PARA TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Información en:
Tno.: 981534180
 
 
 
Compártelo!
EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA FP