Instituto de Educación Secundaria  LEIXA
Calle San Pedro de Leixa, s/n 15405 Ferrol (A Coruña)
Tel: 881 93 81 25
Fax: 881 93 81 32

ies.leixa@edu.xunta.es
http://www.iesleixa.es

Usuario Contraseña
ARTES GRÁFICAS
INFORMACIÓN BECAS
 
A Fundación Universidade de A Coruña (FUAC) dispón de uns programas de prácticas en empresa dirixidos a titulados de Formación Profesional que conseguiran o título nos últimos 3 anos.
 
Condicións:
- Ser galego/a ou fillo/a de emigrantes galegos 
- Ser residente en Galicia
- Estar estudando ou ter obtido o título nalgunha institución académica galega
 
Información completa en: www.fundacion.udc.es 
 
 
 
Programa de becas FEUGA para titulados de Formación Profesional
Información en:  www.feuga.es
Tno: 981534180
Compártelo!
EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA FP